wz
Dovolená , ubytování v Čechách
zámek Náchod
cestování po adršpachu
Zámek Skály « » hrad Bystrý
Dobrošov »  Pevnost Dobrošov » Jiráskova chata
Benediktinský klášter « » kostel sv.Vojtěcha

TURISTIK.CZ


je držitelem certifikátu SAOP
Sdružení obrany spotřebitelů ČR
První zmínka o regionu Náchod se nachází již v Kosmově kronice, kdy v blízkém Dobeníně proběhla roku 1068 volba pražského biskupa. Již v 11. a 12. století existovala pravděpodobně v místě dnešního náchodského Starého Města strážní osada. Na ostrohu nad údolím Metuje založil v polovině 13. století Hron z rodu Načeraticů hrad a současně s ním na jižním úpatí ostrohu i město. Hrad byl postaven v místě, kde zemská obchodní stezka vedoucí do Slezska přechází z Čech do Kladska, a plnil významnou obrannou roli proti vpádům nepřátel. Raně gotický hrad sestával z jediného nádvoří obehnaného hradbami, v jehož jihozápadním rohu stál obytný palác. Dominantou hradu byla válcová obranná věž, tzv. bergfrit. Ve 14. století byl areál hradu obehnán dalším hradebním pásem v rozsahu dnešního III. nádvoří, navazujícím na opevnění města, takže vznikl jednolitý pevnostní celek spojující šlechtické sídlo s městem ...
V roce 1321 získal hrad český král Jan Lucemburský a v letech 1325-1367 drželi panství páni z Dubé. Roku 1414 koupili Náchod páni z Kunštátu a Poděbrad avšak po celou dobu husitských válek byl hrad v rukou husitů a jeho osádka musela proto čelit útokům z katolického Slezska. Roku 1437 hrad i s městem dobyl husita Jan Kolda ze Žampachu, který odtud podnikal výpravy do Čech i Slezska. Jiří z Poděbrad vstoupil v držení svého právoplatného dědictví až roku 1456, kdy hrad dobyl. Významnými majiteli, jejichž vláda na panství je spojena s rozsáhlou stavební činností, byl rod Smiřických, ve 2. polovině 16. století jeden z nejbohatších v Čechách. Středověký hrad byl v letech 1566-1614 přestavěn na pohodlné renesanční sídlo. Upraven byl starý palác a na jižní straně přistavěno nové křídlo s arkádovým ochozem ...
 ... posledním majitelem panství, pocházejícím z české šlechty, byl švagr velitele císařských vojsk Albrechta z Valdštejna Adam Erdman Trčka z Lípy. Adam stál po Valdštejnově boku až do jeho smrti 25. 2. 1634, kdy byl spolu s ním zavražděn v Chebu. Téhož roku přešel zámek i s panstvím do rukou italského šlechtice Ottavia Piccolomini de Arragona jako odměna od císaře Ferdinanda II. za pomoc při odstranění Valdštejna a jeho stoupenců. Úspěšný válečník Ottavio byl za své služby povýšen do hraběcího stavu a později získal dědičný titul říšského knížete, byl také držitelem Řádu sv. Štěpána Pisánského a řádu Zlatého rouna. Ke konci třicetileté války stál Ottavio v čele císařských vojsk v Čechách. Rod Piccolomini vlastnil panství až do roku 1783 a za jeho vlády získal zámek v podstatě svou dnešní architektonickou podobu ...
... v letech 1651-9 byl vystavěn tzv. Piccolominský trakt s kaplí Nanebevzetí Panny Marie na III. nádvoří, který vyplnil celou jeho západní a severní stranu. Obranný ráz měl turion - patrová dělová bašta podkovovitého tvaru. Posledními stavebními akcemi rodu Piccolomini byly tzv. úřednický trakt vystavěný v letech 1729-30 pod vedením Antonína Bratha a zámecká jízdárna roku 1744. Během těchto přestaveb se renesanční zámek změnil v rozsáhlý stavební komplex o pěti nádvořích.
Roku 1792 koupil panství Petr Biron, vévoda Kuronský a Zaháňský, který pozvedl úroveň zdejšího kulturního života, mimo jiné na zámku zřídil divadlo. Tehdejší kupní smlouva uvádí na zámku sedmdesát pokojů, šestnáct kuchyní a tři stáje pro 36 koní. Nejstarší dcera vévody – Kateřina Vilemína Zaháňská – známá nám z Babičky B. Němcové, obývala příležitostně kromě náchodského rodového sídla i zámek v nedalekých Ratibořicích. Od roku 1840 do roku 1945 na panství hospodařili členové rodu Schaumburg – Lippe.Roku 1842 panství zakoupil Jiří Vilém Schaumburg-Lippe a tento německý rod na Náchodě vládl až do konce 2. světové války. 21. 6. 1945 byl všechen majetek zkonfiskován a přešel do správy státu.
Zámecké interiéry uchovávají ojedinělou kolekci cenných tapisérií. Jde o součást série s výjevy „Život na venkovském sídle“ a cyklu tzv. „Pastorálií“. Obrazová sbírka obsahuje kvalitní portréty členů rodu Piccolominiů a soubor barokních květinových zátiší. V místnostech druhého patra zámku s obnovenými malovanými trámovými stropy budou využity historické sbírkové fondy z období 16. a 19. století a chystá se rovněž zpřístupnění interiérové instalace věnované období Kuronských.
Kategorie:
Stát:
Termín:
Doprava:
Cena do:
ubytování Náchod a okolí hotel Bonato » »  

hotely : ELKO U BERÁNKA U MĚSTA PRAHY  HRON HYNEK SLAVIE VYHLÍDKA ZÁMECKÝ HOTEL

Pohodlné cestování  » » Zimní dovolená v Čechách
Konopiště Křivoklád Karlštejn Náchod Žleby Slatiňany