wz
         
Mnichovo Hradiště
Mnichovo Hradiště leží v půvabném kraji ve středních Čechách nedaleko okresního města Mladá Boleslav. Město má 8500 obyvatel. Kolem města protéká řeka Jizera. Město bylo založeno v roce 1279. Místo staré tvrze byl postaven pohodlný a representativní zámek jehož dalším majitelem byl Albrecht z Valdštejna. Mezi památky rovněž patří barokní kaple sv. Anny, kostel sv. Jakuba, mariánský sloup, spořitelna o jejíž plastickou výzdobu se zasloužil sochař Ladislav Šaloun, tvůrce Husova pomníku v Praze. Mnichovo Hradiště je vstupní branou do Českého ráje. V bezprostřední blízkosti města se nachází hrad Valečov, Drábské světničky, přihrazské skály a sopečná vyvřelina Káčov. Všechny tyto přírodní krásy jsou často navštěvovány turisty od jara do podzimu
Mnichovohradišťský zámecký areál je příkladem velkolepého barokního šlechtického sídla, které se dochovalo jen v málo pozměněné podobě. V roce 1623 získal konfiskací tehdy ještě renesanční sídlo s celým panstvím slavný vojevůdce Albrecht z Valdštejna. V majetku rodu Valdštejnů se pak panství drželo po řadu dalších staletí.  Nová epocha objektu byla zahájena po roce 1690, kdy do Mnichova Hradiště přesídlil Arnošt Josef z Valdštejna.V  roce 1696 podle plánu architekta Canevalleho byla zahájena velkorysá přestavba sídla, která s přestávkami trvala přibližně třicet let. Zámek byl zmodernizován, zvýšen o jedno patro a od základu postavena další část zámecké  budovy s novou tzv. hodinovou věží. Byly vybudovány konírny, sala terrena a oranžérie.
Vnitřní uspořádání zámku je ve srovnání s běžným typem zámeckých dispozic neobvyklé. Pravá polovina objektu,  určena půdorysem renesančního zámku ve tvaru L, s jedním vchodem a velkým sálem v nároží, byla provedena v symetrické podobě také na levé polovině zámku a půdorys nového objektu byl doplněn do dnešního tvaru písmene  U.  V prvním patře zámku tak vznikly dva hlavní sály - dnešní přijímací a zámecké divadlo - s netypickým umístěním v  rozích budovy.  Původní bohatá výzdoba zámeckých interiérů z počátku 18. stolet, kterou provedl štukatér Jan Spazzo, se nezachovala, byla zřejmě zničena při požáru zámku v roce 1724. Při úpravě interiérů po požáru se zřejmě uplatnil litoměřický štukatér Mates Tollinger. Po roce 1730 byl na zámku zřízen Zlatý kabinet, jehož bohatá výzdoba souvisí s výpravou zámecké kaple. Oba prostory jsou ukázkou velice zdařilé barokní interiérové tvorby. Před polovinou 18. století byl vytvořen základ miniaturní zámecké obrazárny, která se postupně rozrostla na 112 obrázků, souvisle vykrývajících stěny místnosti. Ve druhé polovině 18. století byla dokončena výzdoba místností v západním křídle - při její úpravě byl použit  kvalitní krb s plastickými delfíny, který byl přivezen z chátrajícího zámečku v polesí Valdštejsko. V roce 1872 byla v prvním patře jižního křídla zřízena nová jídelna, ve které byl použit renesanční kazetový strop ze zámku v  Dobrovici.
Novorenesanční radnice - Masarykovo náměstí - vybudovaná koncem 90. let minulého století, netradičně umístěna uprostřed náměstí. V komplexu radnice je umístěn městský úřad, informační centrum, divadlo, obřadní síň, knihovna aj. Mariánský sloup - nachází se na náměstí, byl zhotoven kolem roku 1700 a jeho tvůrcem je M.Jelínek. Náměstí s mnoha domy z různých architektonického období - pozdněbarokní měšťanské domy, pozdněsecesní budova pošty, secesní vila, empírová budova hotelu U hroznu. Opustíte-li Mnichovo Hradiště směrem na východ, dojdete ke zřícenině hradu Valečov - vstupní bráně do Českého ráje - původně dřevěná tvrz, počátkem 16. století přebudován na hrad. V blízkosti hradu se nachází valečovská osada vytesaná ve skálách, která byla obydlena ještě v roce 1892.
Navštivte nejkrásnější místa v ČECHÁCH - MORAVĚ
s CA Kubíček.cz
autohits  optimalizace PageRank.cz autohits
Jaroslav Novák © 2008
  Začněte vydělávat peníze s INVIA.CZ
Přehled « » Čedok « » Net Travel « » Invia
 
Adriatic « » Adriatica « » Turistik.cz  « » Úvod