wz
Dovolená, ubytování, zájezdy s cestovní kanceláří On-Line, ČESKO, Kutná Hora


INVIA.CZ - On-Line na internetu


Dovolená s CA Net Travel.cz


Mělník
         

Mělník je původně slovanské pojmenování kopce z mělnících se hornin křídového útvaru. První zmínky o této oblasti pocházejí z 9.století, kdy se zdejší kmen Pšovanů připojil k českému knížectví rodu Přemyslova sňatkem Bořivoje s Ludmilou, dcerou posledního pšovského knížete Slavibora. Starý dřevěný Pšov nahradil koncem 10.století nový kamenný hrad Mělník. Manželka Boleslava II. Emma zde razila denárky s nápisem Emma regina - civitas Melnic. V tomto období se začala na Mělníku pěstovat vinná réva.  Od roku 1000 se na Mělníku tradoval zvyk dávat hrad kněžnám a královnám věnem. Ten se později rozšířil i na město vzniklé pod hradem (královské věnné město).
Město Mělník vzniklo ve 13. století z podhradí a později trhové osady. Zakládací listinu město nemá. A tak první zpráva, podle níž se Mělník považoval za město, se objevila až v listině Přemysla Otakara II. z 25.listopadu 1274, kterou byl Mělnickým darován k dobudování obce podíl na  výnosu  labského  obchodu.  Mělník  prohlásil  natrvalo za  královské věnné město až  Karel IV.   Ten sem  dal přivézt z  Burgundska a  ze 
Champagne vinnou révu a zvelebil tak mělnické vinařství.
Období od husitských válek do třicetileté války se stalo zlatým věkem pro mělnické vinaře. Rozšiřovaly se vinice, bohatí měšťané financovali stavbu kostelu sv.Ludmily a na Chloumku kostel nejsvětější Trojice
.
Od konce 18.století se Mělník stal součástí zemědělského zázemí pro pražskou aglomeraci a také průchozí stanicí dálkového obchodu a exportu. Jen málo se ho dotkla průmyslová revoluce. Někdejší královské věnné město se změnilo na téměř provinciální městečko. Továrny zde vznikaly jen v souvislosti s vývojem zemědělství. Typické byly trhy, jarmarky, živnosti, řemesla a tradiční vinaření. Od roku 1850 se město stalo sídlem okresních úřadů
V letech první republiky (1918 - 1938) se ve městě hodně stavělo - budovy okresního úřadu, kulturního domu, pošty. V roce 1928 byla dokončena stavba velkého obchodního přístavu na Labi, budovaly se komunikace, kanalizace, prováděla  se  elektrifikace. V  letech  1911,  1922  a  1933 se  poprvé  uskutečnily
 slavnosti vinobraní. 
Kategorie:
Stát:
Termín:
Doprava:
Cena do:
Od roku 1933 se stala ze slavnosti tradice, která se dodržuje dodnes, i když v poněkud jiné podobě.Mělník je součástí české vinařské oblasti, jedné z nejseverněji položené v Evropě. V Čechách nemáme souvislou vinařskou oblast, nýbrž dílčí regiony na jižních svazích Labe, Vltavy, Berounky a Ohře, které jsou ovlivňovány místním mikroklimatem. Mělnická vinařská oblast má dnes rozlohu 160 ha a je největší v Čechách
Navštivte nejkrásnější místa v ČECHÁCH - MORAVĚ
s CA Kubíček.cz
» odkazy « » odkazy «
» autor « » optimalizace PageRank.cz
» «
» Toplink - katalog odkazů «
Přehled « » Čedok « » Net Travel « » Invia
 
Adriatic « » Adriatica « » Turistik.cz  « » Úvod