wz
Dovolená, zájezdy, ubytování v Čechách
 « « Dobříš » legenda o založení města
Poté, co se národ praotce Čecha rozešel z hory Říp, aby osídlil zaslíbenou zemi, jeden z vladyků jménem Dobřich se se svými lidmi vydal přímo na jih a usídlil se na louce obklopené pralesy. Na tomto zvoleném místě si vystavil opevněný dvorec. Pokud na toto místo po vyšlapané stezce zabloudili jiní a ptali se, komu dvorec patří, dostávalo se jim odpovědi ve staroslověnštině: Dobřieše, čili Dobřicha. (Neví se ovšem, zda jeho jméno souviselo s jeho dobrotivostí nebo s jeho zálibou v něčem dobrém do břicha.)
První písemná zmínka je z roku 1252. Čtyři listiny udávající práva klášteru v Plasech, které zde podepsal král Václav I., uvádějí Dobříš jako královský lovecký dvorec na Zlaté stezce. Poté statek připadl na čas šlechtickým vlastníkům – Rožmberkům od roku 1262 a Štěpánovi z Tetína od roku 1321. Za Jana Lucemburského přešel Dobříš opět do rukou krále. V této době je Dobříš označován jako trhová ves. Původní místo této vsi bylo v okolí dnešního dobříšského hřbitova, kde si právě Jan Lucemburský nechal vystavit lovecký hrádek Vargač (někdy též Varkač; což znamená knížecí plášť) ...
 ... vykoupil Vargač král Jiří z Poděbrad, aby ho roku 1461 zastavil svým synům Viktorinovi, Bočkovi, Jindřichu a Hynkovi. Ti se však statku opět vzdali, a to v roce 1472. Poté se v držbě hradu vystřídali ještě Jindřich ze Švamberka a Děpold z Lobkovic, než jeho synové vrátili roku 1530 Dobříš Ferdinandu I. Předtím však stihlo městečko téměř zpustnout (zbylo zde pouze 27 usedlostí) a místo něj vzniknout městečko nové necelý kilometr západněji, v okolí dnešního dobříšského náměstí. Roku 1543 vrátil král Ferdinand Dobříši všechna bývalá práva udělená Janem Lucemburským ...
... v roce 1630 odpadla Dobříš od královské koruny znovu a už definitivně. Zámek a celý statek koupil pruský hrabě Bruno z Mansfeldu. Panovník si pouze vymínil právo lovu na černou a červenou zvěř (kančí a vysokou) ve zdejších lesích, a to na věčné časy.Třicetiletá válka tragicky zastihla Dobříš v roce 1639, kdy tudy táhli Švédové, po nichž zůstaly z kostelíka a tvrze postavené hejtmanem Hrochem jen doutnající trosky. Samotné městečko tak špatně nedopadlo – z původního počtu 53 domů jich po válce bylo 47 obydlených.
Roku 1666 začala stavba nového panského sídla – malého barokního zámku. Další vzpruhou pro místní živnosti bylo privilegium Leopolda I. z roku 1675, které rozmnožilo dva výroční trhy o další čtyři. Další pracovní příležitostí byly panské železné huti založené kolem roku 1674. Důsledkem těchto aspektů Dobříš rostla a bohatla ... v roce 1745 začaly stavební práce na honosném zámku ve slohou pozdního baroka s rozsáhlým parkem. Zámek byl stavěn podle plánů architektů G. N. Servandoniho a Roberta de Cotte mladšího, kteří našli inspiraci ve vídeňském zámku Schönbrunn. Stavba trvala celých dvacet let. To už Mansfeldům patřil titul knížat a jejich panství bylo značně rozšířeno skoupením okolních statků ...
Kategorie:
Stát:
Termín:
Doprava:
Cena do:
ubytování Dobříš a okolí
hotel Atlantida » »
Hotel Atlantida , Sport , Penzion Nový Rybník , Vltavanka

Pohodlné cestování  » »

Pohodlné nákupy na internetu


Levné letenky
úvod Blansko  Benešov  Beroun  Broumov  Chrudim  Kutná Hora z Čáslav  Česká Lípa  Český Krumlov  Dobříš