wz
Dovolená, zájezdy, ubytování v Čechách
Město Broumov je již více než sedm století správním, kulturním a hospodářským střediskem kotliny protékané řekou Stěnavou a ohraničené pásmem pohraničních Javořích hor a hřebenem pískovcových Broumovských stěn. Až do konce 12. stol. byla Broumovská vrchovina , tvořící přechod mezi východními Krkonošemi a Orlickými horami, součástí pralesa - přirozené hranice českého přemyslovského státu ...
... Broumov se ovšem nikdy nestal svobodným královským městem a na skutečné rozšíření městských výsad si broumovští museli počkat až do 1. poloviny 15. století, kdy roku 1419 opat postoupil městu za roční poplatek právo svobodného dědictví a prodal mu dva domy na zřízení radnice a obecního domu. V roce 1449 pak byla městská privilegia rozšířena i o hrdelní právo. Za husitských válek se Broumov stal opěrným bodem katolické strany. V květnu 1420 byl husity vypálen břevnovský klášter a větší část konventu v čele s opatem Mikulášem uprchla do Broumova. Na jaře 1421 byla do města vložena posádka vratislavského biskupa a slezských šlechticů a již v červnu město oblehlo vojsko východočeských husitů, ale po třech dnech vyjednávání mezi vůdcem Čechů Čeňkem z Wartemberka a představiteli katolické strany husité odtáhli.
Benediktinský klášter sv. Václava
 ... byl založen v polovině 14. stol. na místě staršího hradu a obnovován po požárech v letech 1559, 1664 a 1684. Dnešní stav je výsledkem vrcholně barokní přestavby z let 1728 - 1733, provedené podle projektu K. I. Dientzenhofera. Ten je také autorem návrhů výzdoby vnitřních prostor - prelatury, refektáře a knihovny, realizovaných vynikajícími umělci pražského baroku - štukatérem B. Spinettim, freskaři J. K. Kovářem a J. Hagerem, malíři J. P. Molitorem a F. A. Schefflerem. Součástí kláštera je Muzeum Broumovska ...
Broumovsko je známé především svými přírodními krásami. Leží tu Adršpašsko-teplické skály, největší a nejdivočejší skalní město ve Střední Evropě o rozloze bezmála 18 km2 a neméně zajímavé Broumovské stěny. Obě tyto národní přírodní rezervace jsou výjímečné svým reliéfem a klimatickým režimem, které umožňují život pozoruhodné květeny a zvířeny. K dalším maloplošným chráněným územím patří přírodní rezervace Ostaš a Křížová cesta a přírodní památky Borek a Kočičí skály. Leží tu rovněž více než 300 evidovaných lokalit vzácných druhů rostlin a živočichů i zajímavých jevů neživé přírody.
Broumovsko je zároveň mimořádně cenné svými kulturními památkami. Nacházejí se tu dvě městské památkové zóny - Broumov a Police nad Metují, vesnická památková rezervace - Křinice, dva benediktinské kláštery, zvláštní skupina devíti barokních venkovských kostelů, nejstarší dřevěný kostel v Čechách, výstavné zděné statky broumovského typu, desítky kaplí, křížové cesty a stovky pískovcových soch a křížů mimořádné umělecké hodnoty v obcích i ve volné krajině. Broumovský klášter, kostely a venkovské statky jsou v architektuře pojmem. Kulturní památky však leží ve stínu přírodních krás - svědčí o tom i jejich neutěšený stav a menší zájem návštěvníků. INVIA.CZ - On-Line na internetu
ubytování Broumov a okolí hotel Veba » »
Kategorie:
Stát:
Termín:
Doprava:
Cena do:
Levné letenky
úvod Blansko  Benešov  Beroun  Broumov  Chrudim  Kutná Hora z Čáslav