wz
Dovolená, zájezdy, ubytování v Čechách
Blansko vzniklo jako osada (Staré Blansko) na pravém břehu Svitavy. První písemná zmínka o něm pochází z r. 1141, kdy se jméno Blansko vyskytuje v jedné z listin olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka jako součást statků olomouckého biskupství.
Od konce 14. století se objevují zprávy o tzv. manském dvoře na levém břehu Svitavy. Kolem tohoto dvora, stojícího zhruba v místech dnešního zámku, postupně vyrůstala osada Nové Blansko. Obě části se správně a ekonomicky vyvíjely samostatně až do r. 1526. V r. 1580 bylo Blansko povýšeno na městys.
V poslední třetině 16. století se Blansko dostalo do držení rodu Žalkovských ze Žalkovic. R. 1580 bylo Blansko Matyášem Žalkovským povýšeno na městečko.  Matyášův syn Jan Žalkovský nechal na přelomu 16. a 17. století přestavět původní gotickou tvrz na renesanční zámek. Poničen za třicetileté války. V 17. století obnoven a přestaven v barokním stylu. Pozdější empírové úpravy odstraněny v letech 1960-68.  
Od konce 17. století vlastnil blanenské panství slezský rod hrabat Gellhornů, který zde také založil železářskou výrobu (1698).
V této tradici pokračoval rod Salm-Reifferscheidt, který v r. 1766 získal blanenské panství koupí. První polovina 19. století byla obdobím rozkvětu blanenského železářství a zejména rozmachu výroby umělecké litiny. Salmům, kteří v r. 1896 prodali železárny pražské firmě Breitfeld-Daněk, patřilo blanenské panství do r. 1945.
Velký význam pro rozvoj Blanska měla výstavba železniční trati Brno - Česká Třebová - Praha, kterou v úseku Brno - Blansko stavěla v letech 1843 - 1849 italská firma Tallachini.Po zrušení patrimoniální správy koncem 40. let 19. století a územní reformě se stalo Blansko centrem soudního okresu.Významným datem v dějinách obce pak bylo povýšení Blanska na město v r. 1905 dekretem císaře Františka Josefa I.V r. 1949 se stalo Blansko okresním městem a zůstalo jím i po reformě územního členění státu v r. 1960. ... je vstupní branou do Moravského krasu, v němž se mj. nachází soubor jeskyní přístupných veřejnosti. Největší atrakcí Moravského krasu je propast Macocha hluboká 138 m.
 « « hotel Macocha ubytování Blansko a okolí
Kategorie:
Stát:
Termín:
Doprava:
Cena do:
úvod Blansko  Benešov  Beroun  Broumov  Chrudim  Kutná Hora z Čáslav